Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

Thế Giới Số - Colo BD - Bronze

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 10Mbps
Ổ cắm mang: 100Mbps
Nguồn 300W
Location : KCN Sóng Thần

Bắt đầu chỉ với
1,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Thế Giới Số - Colo BD - Silver

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 10Mbps
Ổ cắm mang: 100 Mpbs
Nguồn 500W
Location : KCN Sóng Thần

Bắt đầu chỉ với
2,100,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Thế Giới Số - Colo BD - Gold

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 10Mbps
Ổ cắm mang: 1Gb
Nguồn 400W
Location : KCN Sóng Thần

Bắt đầu chỉ với
260,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Thế Giới Số - Colo BD - Platinum

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Băng thông quốc tế: 10Mbps
Ổ cắm mang: 1Gb
Nguồn 400W
Location : KCN Sóng Thần

Bắt đầu chỉ với
3,100,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution