CLOUD GPU SERVER 1

13,100,000đ/mo
 • CPU 08 vCore
 • Ram 16 GB
 • SSD 300 GB
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

16GB GPU NVIDIA Tesla T4

CLOUD GPU SERVER 2

22,500,000đ/mo
 • CPU 16 vCore
 • Ram 32 GB
 • SSD 300 GB
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

32GB GPU NVIDIA Tesla T4

CLOUD GPU SERVER 3

27,500,000đ/mo
 • CPU 32 vCore
 • Ram 32 GB
 • SSD 300 GB
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

32GB GPU NVIDIA Tesla T4

CLOUD GPU SERVER 4

38,500,000đ/mo
 • CPU 64 vCore
 • Ram 128 GB
 • SSD 300 GB
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

32GB GPU NVIDIA Tesla T4​