CLOUD GPU SERVER 1

8,000,000đ/mo
 • CPU 08 vCores
 • RAM 16 Gb
 • SSD 480 Gb
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

Dedicated Nvidia RTX 2080Ti

CLOUD GPU SERVER 2

11,000,000đ/mo
 • CPU 12 vCores
 • RAM 32 Gb
 • SSD 480 Gb
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

Dedicated Nvidia RTX 2080Ti

CLOUD GPU SERVER 3

15,000,000đ/mo
 • CPU 16 vCores
 • RAM 64 Gb
 • SSD 480 Gb
 • IPv4 01 IP
 • Băng thông trong nước 100 Mbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • Lưu lượng thông tin Không giới hạn

Dedicated Nvidia RTX 2080Ti