Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS - Hong Kong 01

vCPU : 2
vRAM : 1GB RAM
SSD : 40GB
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
900,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Hong Kong 02

vCPU : 4
vRAM : 2GB RAM
SSD : 60GB
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,200,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Hong Kong 03

vCPU : 4
vRAM : 3GB RAM
SSD : 80GB
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Hong Kong 04

vCPU : 6
vRAM : 4GB RAM
HDD : 100GB
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,900,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution