Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS - Taiwan 01

vCPU : 1
vRAM : 1GB RAM
SSD : 40 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan 02

vCPU : 2
vRAM : 2GB RAM
SSD : 60 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,800,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan 03

vCPU : 4
vRAM : 6 GB RAM
SSD : 130 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
2,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan 04

vCPU : 04
vRAM : 08 GB RAM
SSD : 160 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
3,200,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan Custom

Bắt đầu chỉ với
1,800,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution