Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS - Taiwan 01

vCPU : 2
vRAM : 1GB RAM
HDD : 40 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan 02

vCPU : 4
vRAM : 2GB RAM
HDD : 80 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan 03

vCPU : 2
vRAM : 3 GB RAM
HDD : 120 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
1,950,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS - Taiwan 04

vCPU : 06
vRAM : 04 GB RAM
HDD : 160 GB SSD
Traffic : Unlimited

Bắt đầu chỉ với
2,450,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution