VPS - Taiwan 01

600,000đ/mo
 • CPU 1 cores
 • RAM 512 MB
 • SSD Storage 10GB
 • Traffic 100GB

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS - Taiwan 02

800,000đ/mo
 • CPU 1 cores
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 10GB
 • Traffic 250 GB

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS - Taiwan 03

1,750,000đ/mo
 • CPU 1 cores
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 20GB
 • Traffic 500 GB

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS - Taiwan 04

2,450,000đ/mo
 • CPU 2 cores
 • RAM 4 GB
 • SSD Storage 40GB
 • Traffic 1000 GB

Backup dữ liệu hàng tuần

Powered by WHMCompleteSolution