Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

CLOUD BACKUP 1

Số người dùng: 1
Dung lượng: 10 Gb
Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

Bắt đầu chỉ với
0VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD BACKUP 2

Số người dùng: 1
Dung lượng: 50 Gb
Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

Bắt đầu chỉ với
300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD BACKUP 3

Số người dùng: 2
Dung lượng: 100 Gb
Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

Bắt đầu chỉ với
660,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD BACKUP 4

Số người dùng: 5
Dung lượng: 500 Gb
Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

Bắt đầu chỉ với
3,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD BACKUP 5

Số người dùng: 10
Dung lượng: 1 Tb
Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

Bắt đầu chỉ với
6,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution