Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

PRIVATE CLOUD 01

CPU: 40 vCore
RAM: 128 Gb
High Avaliability/Redundency
Storage Area Network (SAN): 02 TB
FC Module
Băng thông trong nước: 01 Gbps
Băng thông quốc tế: 10 Mbps
Nền tảng ảo hóa: VMWare

Bắt đầu chỉ với
11,225,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

PRIVATE CLOUD 02

CPU: 60 vCore
RAM: 192 Gb
High Avaliability/Redundency
Storage Area Network (SAN): 02 TB
FC Module
Băng thông trong nước: 01 Gbps
Băng thông quốc tế: 10 Mbps
Nền tảng ảo hóa: VMWare

Bắt đầu chỉ với
15,910,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

PRIVATE CLOUD 03

CPU: 100 vCore
RAM: 320 Gb
High Avaliability/Redundency
Storage Area Network (SAN): 02 TB
FC Module
Băng thông trong nước: 01 Gbps
Băng thông quốc tế: 10 Mbps
Nền tảng ảo hóa: VMWare

Bắt đầu chỉ với
25,212,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution