Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

PRIVATE CLOUD 01

CPU 56 vCore (Max 112 vCore)
RAM 128 GB (Max 258 GB)
High Avaliability/Redundency
Storage Area Network (SAN) 02 TB
Băng thông trong nước 01 Gbps
Băng thông quốc tế 10 Mbps
Public IP 10 IP
Nền tảng ảo hoá VMware

Bắt đầu chỉ với
11,900,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

PRIVATE CLOUD 02

CPU 84 vCore (Max 168 vCore)
RAM 192 GB (Max 384 GB)
High Avaliability/Redundency
Storage Area Network (SAN) 02 TB
Băng thông trong nước 01 Gbps
Băng thông quốc tế 10 Mbps
Public IP 15 IP
Nền tảng ảo hoá VMware

Bắt đầu chỉ với
16,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution