Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS SSD PRO A

CPU: 01 CORES
RAM: 512 MB
SSD: 10 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mbps
BĂNG THÔNG: UNLIMITED
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
170,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS SSD PRO B

CPU: 01 CORES
RAM: 1GB
SSD: 20 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mbps
BĂNG THÔNG: UNLIMITED
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
284,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS SSD PRO C

CPU: 02 CORES
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mbps
BĂNG THÔNG: UNLIMITED
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
568,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS SSD PRO D

CPU: 04 CORES
RAM: 4 GB
SSD: 80 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mbps
BĂNG THÔNG: UNLIMITED
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
1,056,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS SSD PRO E

CPU: 06 CORES
RAM: 8 GB
SSD: 80 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mbps
BĂNG THÔNG: UNLIMITED
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
1,696,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS SSD PRO Tùy Chọn

IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mbps
BĂNG THÔNG: UNLIMITED
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
280,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution