VPS SSD PRO A

510,000đ/3mo
 • CPU 01 CORES
 • RAM 512 MB
 • SSD 10 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS SSD PRO B

852,000đ/3mo
 • CPU 01 CORES
 • RAM 1GB
 • SSD 20 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS SSD PRO C

1,704,000đ/3mo
 • CPU 02 CORES
 • RAM 2 GB
 • SSD 40 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS SSD PRO D

3,168,000đ/3mo
 • CPU 04 CORES
 • RAM 4 GB
 • SSD 80 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS SSD PRO E

5,088,000đ/3mo
 • CPU 06 CORES
 • RAM 8 GB
 • SSD 80 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS SSD PRO Tùy Chọn

50,000đ/mo
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1