SEO BASIC

1,800,000đ/yr
 • Dung lượng 03 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • IPv4 02 IPv4
 • Addon Domain 08
 • Sub Domain Unlimited
 • Alias/Park Domains Unlimited
 • MySQL Database Unlimited

Full Managed

SEO ADVANCED

3,000,000đ/yr
 • Dung lượng 05 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • IPv4 4 IPv4
 • Addon Domain 15
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Alias Domains Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn

Full Managed

SEO PREMIUM

4,900,000đ/yr
 • Dung lượng 07 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • IPv4 6 IPv4
 • Addon Domain 30
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Alias Domains Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn

Full Managed

SEO PRO

12,100,000đ/yr
 • Dung lượng 09 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • IPv4 10 IPv4
 • Addon Domain 60
 • Sub Domain Không giới hạn
 • Alias Domains Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn

Full Managed