Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

SEO BASIC

Dung lượng: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
IPv4: 02 IPv4
Addon Domain: 08
Sub Domain: Unlimited
Alias/Park Domains: Unlimited
MySQL Database: Unlimited
Full Managed

Bắt đầu chỉ với
150,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

SEO ADVANCED

Dung lượng: 20 GB
Băng thông: Không giới hạn
IPv4: 4 IPv4
Addon Domain: 15
Sub Domain: Không giới hạn
Alias Domains: Không giới hạn
MySQL : Không giới hạn
Full Managed

Bắt đầu chỉ với
250,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

SEO PREMIUM

Dung lượng: 40 GB
Băng thông: Không giới hạn
IPv4: 6 IPv4
Addon Domain: 30
Sub Domain: Không giới hạn
Alias Domains: Không giới hạn
MySQL: Không giới hạn
Full Managed

Bắt đầu chỉ với
450,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

SEO PRO

Dung lượng: 60 GB
Băng thông: Không giới hạn
IPv4: 10 IPv4
Addon Domain: 60
Sub Domain: Không giới hạn
Alias Domains: Không giới hạn
MySQL : Không giới hạn
Full Managed

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution