Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS DOANH NGHIỆP A

CPU: 02 CORES
RAM: 1gb
HDD: 40 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP B

CPU: 04 CORES
RAM: 2GB
HDD: 80 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP C

CPU: 04 CORES
RAM: 4GB
HDD: 100 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP D

CPU: 06 CORES
RAM: 6 GB
HDD: 120 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
1,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP E

CPU: 08 CORES
RAM: 8 GB
HDD: 150 GB
IPv4: 1
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT
BACKUP: N+1

Bắt đầu chỉ với
1,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution