Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS DOANH NGHIỆP A

CPU: 02 vCores
RAM: 01 Gb
SSD Storage: 40 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP B

CPU: 04 vCores
RAM: 02 Gb
SSD Storage: 80 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP C

CPU: 04 vCores
RAM: 04 Gb
SSD Storage: 100 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP D

CPU: 06 vCores
RAM: 06 Gb
SSD Storage: 120 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
1,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS DOANH NGHIỆP E

CPU: 08 vCores
RAM: 08 Gb
SSD Storage: 150 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
1,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution