SERVER DELL 1

3,100,000đ/mo
 • CPU Intel® Xeon® X5670 (06 Cores 12M Cache 2.93GHZ)
 • SSD 2 x SSD 240GB
 • RAM 16GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP

SERVER DELL 2

3,900,000đ/mo
 • CPU Intel® Xeon® E5-2670 (08 Cores 20M Cache 2.60GHz)
 • SSD 2 x SSD 240GB
 • RAM 32 GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP

SERVER DELL 3

4,900,000đ/mo
 • CPU Intel® Xeon® Processor E5-2680v2 (10 Cores 25M Cache 2.80 GHz)
 • SSD 2 x SSD 480GB
 • RAM 32 GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP

SERVER DELL 4

5,700,000đ/mo
 • CPU Intel® Xeon® E5-2683 v3 (14 Cores, 28 Thread, 35M Cache)
 • SSD 2 x SSD 480GB
 • RAM 64 GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP