Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

COLO DTS - FR ON

Không gian máy chủ: 42U / 20 Server
Công suất điện: 3 kW/1 Rack
Lưu lượng: Không giới hạn
Băng thông Internet: 100 Mbps
Địa chỉ IP: 36 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
25,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO DTS - DC 1

Không gian 1U
Nguồn 400W
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 4Mbps
Ổ cắm mang: 100Mbps
Địa chỉ IP: 01 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server
Location : Datacenter DTS

Bắt đầu chỉ với
1,400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO DTS - DC 2

Không gian 2U
Nguồn 400W
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 4Mbps
Ổ cắm mang: 100Mbps
Địa chỉ IP: 01 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server
Location : Datacenter DTS

Bắt đầu chỉ với
2,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO DTS - FR OFF

Không gian máy chủ: 42U / 20 Server
Công suất điện: 3 kW
Lưu lượng: N/A
Băng thông Internet: N/A
Địa chỉ IP: N/A
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
18,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution