Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

UNLIMITED HOSTING A

Băng thông: không giới hạn
MySQL: không giới hạn
Domain: không giới hạn
Dung lượng: 5.000 Mb
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
120,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

UNLIMITED HOSTING B

Băng thông: không giới hạn
MySQL: không giới hạn
Domain: không giới hạn
Dung lượng: 10.000 Mb
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
200,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

UNLIMITED HOSTING C

Băng thông: không giới hạn
MySQL: không giới hạn
Domain: không giới hạn
Dung lượng: 20.000 Mb
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
200,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

UNLIMITED HOSTING D

Băng thông: không giới hạn
MySQL: không giới hạn
Domain: không giới hạn
Dung lượng: 40.000 Mb
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
200,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution