Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

CLOUD VPS 1

CPU: 01 vCores
RAM: 01 Gb
SSD Storage: 20 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
28,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 2

CPU: 02 vCores
RAM: 04 Gb
SSD Storage: 60 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
80,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD SERVER 1

CPU: 06 vCores
RAM: 14 Gb
SSD: 150 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
243,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 3

CPU: 04 vCores
RAM: 08 Gb
SSD Storage: 100 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
152,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution