Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

CLOUD EMAIL 1

Dung lượng lưu trữ: 100GB
Số lượng email: Unlimited
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD EMAIL 2

Dung lượng lưu trữ: 200GB
Số lượng email: Unlimited
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
2,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD EMAIL 3

Dung lượng lưu trữ: 300GB
Số lượng email: Unlimited
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
3,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD EMAIL 4

Dung lượng lưu trữ: 400GB
Số lượng email: Unlimited
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
4,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution