VPS JAPAN

Đăng ký dịch vụ

VPS JAPAN 01

vCPU : 1
vRAM : 1GB RAM
SSD : 10 GB SSD
Data Transfer: 500 Gb

Bắt đầu từ
350,000VND 1 tháng
Đăng ký ngay

VPS JAPAN 02

vCPU : 2
vRAM : 2GB RAM
SSD : 50 GB SSD
Data Transfer: 2 TB

Bắt đầu từ
750,000VND 1 tháng
Đăng ký ngay

VPS JAPAN 03

vCPU : 4
vRAM : 6 GB RAM
SSD : 150 GB SSD
Data Transfer: 5 TB

Bắt đầu từ
2,150,000VND 1 tháng
Đăng ký ngay

VPS JAPAN 04

vCPU : 06
vRAM : 08 GB RAM
SSD : 200 GB SSD
Data Transfer: 6 TB

Bắt đầu từ
2,850,000VND 1 tháng
Đăng ký ngay

VPS JAPAN 05

vCPU : 08
vRAM : 16 GB RAM
SSD : 400 GB SSD
Data Transfer: 7 TB

Bắt đầu từ
5,700,000VND 1 tháng
Đăng ký ngay

Powered by WHMCompleteSolution