Hosting - Basic

840,000đ/yr
  • Dung lượng 1.000 MB
  • Lưu Lượng 30 GB
  • Addon Domain 2
  • Sub Domain 15
  • Park Domain 15
  • MS SQL Server 2
  • MySQL 2

Hosting- Advanced

1,920,000đ/yr
  • Dung lượng 2.500 MB
  • Lưu Lượng 60 GB
  • Addon Domain 4
  • Sub Domain 25
  • Park Domain 25
  • MS SQL Server 5
  • MySQL 6

Hosting - Premium

3,120,000đ/yr
  • Dung lượng 5.000 MB
  • Lưu Lượng 100 GB
  • Addon Domain 6
  • Sub Domain 40
  • Park Domain 40
  • MS SQL Server 10
  • MySQL 8

Hosting - Professional

6,000,000đ/yr
  • Dung lượng 7.000 MB
  • Lưu Lượng 150 GB
  • Addon Domain 8
  • Sub Domain 60
  • Park Domain 60
  • MS SQL Server 15
  • MySQL 10

DigiMarkVN

360,000đ/yr