Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

VPS A

CPU: 1 CORE
RAM: 1GB
HDD: 40GB
Network Port: 100 Mpbs
Băng thông: No limit

Bắt đầu chỉ với
500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS B

CPU: 2 CORES
RAM: 2GB
HDD: 80 GB
Network Port: 100 Mpbs
Băng Thông: No Limit

Bắt đầu chỉ với
700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS C

CPU: 4 CORES
RAM: 4 GB
HDD: 100 GB
Network Port: 100 Mpbs
Băng Thông: No limit

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS D

CPU: 6 CORES
RAM: 6 GB
HDD: 120 GB
Network Port: 100 Mpbs
Băng Thông: no limit

Bắt đầu chỉ với
1,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

VPS E

CPU: 8 CORES
RAM: 8GB
HDD: 150 GB
Network Port: 100 Mpbs
Băng thông: No limit

Bắt đầu chỉ với
1,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Winserver CAL 2019 SNQL OLP NL usr CAL

Powered by WHMCompleteSolution