G-SUITE BASIC

90,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ mỗi USER 30GB

G-SUITE BUSINESS

220,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ mỗi USER Unlimited( < 5: user--> 1TB )

G-SUITE ENTERPRISE

550,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ mỗi USER Unlimited( < 5: user --> 1TB )