ĐẶT MÁY CHỦ GIÁ RẺ

ĐẶT MÁY CHỦ GIÁ RẺ

COLO GIÁ RẺ

Không gian 1U
Băng thông trong nước 50Mpbs
Băng thông quốc tế 4Mbps
Nguồn 300W

  • 100 Mpbs Ổ cắm mang