HOSTING GIÁ RẺ

HOSTING GIÁ RẺ

Hosting - Cheap

Domain pointer 1

  • 400MB Dung lượng
  • 15GB Băng Thông
  • 1 Database
Hosting - Star

Domain pointer 2

  • 800MB Dung lượng
  • 30GB Băng Thông
  • 2 Database
Hosting - Plus

Domain pointer 3

  • 1500MB Dung lượng
  • 45GB Băng Thông
  • 3 Database