Hosting - Cheap

456,000đ/yr
  • Dung lượng 400MB
  • Băng Thông 15GB
  • Database 1

Domain pointer 1

Hosting - Star

816,000đ/yr
  • Dung lượng 800MB
  • Băng Thông 30GB
  • Database 2

Domain pointer 2

Hosting - Plus

1,176,000đ/yr
  • Dung lượng 1500MB
  • Băng Thông 45GB
  • Database 3

Domain pointer 3