Hosting - Basic

840,000đ/yr
 • Dung lượng 1.000 MB
 • Lưu Lượng 30 GB
 • Addon Domain 2
 • Sub Domain 15
 • Park Domain 15
 • MS SQL Server 2
 • MySQL 2

Hosting- Advanced

1,920,000đ/yr
 • Dung lượng 2.500 MB
 • Lưu Lượng 60 GB
 • Addon Domain 4
 • Sub Domain 25
 • Park Domain 25
 • MS SQL Server 5
 • MySQL 6

Hosting - Premium

3,120,000đ/yr
 • Dung lượng 5.000 MB
 • Lưu Lượng 100 GB
 • Addon Domain 6
 • Sub Domain 40
 • Park Domain 40
 • MS SQL Server 10
 • MySQL 8

Hosting - Professional

6,000,000đ/yr
 • Dung lượng 7.000 MB
 • Lưu Lượng 150 GB
 • Addon Domain 8
 • Sub Domain 60
 • Park Domain 60
 • MS SQL Server 15
 • MySQL 10