VIETTEL - SILVER

1,600,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Ổ cắm mang 100Mbps
 • Location KCN Sóng Thần

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

VIETTEL - GOLD

2,900,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Ổ cắm mang 100 Mpbs
 • Location KCN Sóng Thần

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 500W

VIETTEL - PLATINUM

4,900,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Ổ cắm mang 1Gb
 • Location KCN Sóng Thần

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Nguồn 400W

VIETTEL - DIAMOND

3,100,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Ổ cắm mang 1Gb
 • Location KCN Sóng Thần

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Nguồn 400W