VPS VIET NAM A

170,000đ/mo
 • CPU 01 CORES
 • RAM 512 MB
 • SSD 10 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS VIET NAM B

284,000đ/mo
 • CPU 01 CORES
 • RAM 1GB
 • SSD 20 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS VIET NAM C

568,000đ/mo
 • CPU 02 CORES
 • RAM 2 GB
 • SSD 40 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1

VPS VIET NAM D

1,056,000đ/mo
 • CPU 04 CORES
 • RAM 4 GB
 • SSD 80 GB
 • IPv4 1
 • NETWORK PORT 100 Mbps
 • BĂNG THÔNG UNLIMITED
 • BACKUP N+1