CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ FPT

CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ FPT

COLO FPT - GOLD

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất điện
 • 300 Mbps BT trong nước
 • 15 Mbps BT quốc tế
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật
COLO FPT - SILVER

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất điện
 • 100 Mbps BT trong nước
 • 5 Mbps BT quốc tế
 • 1 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật
FPT - PLATINUM

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất điện
 • 500 Mbps BT trong nước
 • 20 Mbps BT quốc tế
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật
FPT - TITAN

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất điện
 • 200 Mbps BT trong nước
 • 5 Mbps BT quốc tế
 • 1 Gbps Ổ cắm mạng
 • 01 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật