Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

BIG Cloud 01

CPU: 08 CORES
RAM: 12GB
HDD: 100 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
1,620,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

BIG Cloud 02

CPU: 10 CORES
RAM: 18 GB
HDD: 200 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
2,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

BIG Cloud 03

CPU: 12 CORES
RAM: 20 GB
HDD: 300 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
2,980,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Big Cloud 04

CPU: 14 CORES
RAM: 24 GB
HDD: 400 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
3,660,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution