Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

COLO VNPT - BRONZE

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 4Mbps
Ổ cắm mang: 100 Mpbs
Nguồn 300W
Location : Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Bắt đầu chỉ với
1,700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO VNPT - SLIVER

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 6Mbps
Ổ cắm mang: 100 Mpbs
Nguồn 300W
Location : Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Bắt đầu chỉ với
2,400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO VNPT - GOLD

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 10Mbps
Ổ cắm mang: 1Gb
Nguồn 300W
Location : Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Bắt đầu chỉ với
3,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO VNPT - DIAMOND

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Băng thông quốc tế: 15Mbps
Ổ cắm mang: 1Gb
Nguồn 300W
Location : Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Bắt đầu chỉ với
6,100,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO VNPT 1/2 Rack

Bắt đầu chỉ với
12,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Quảng Bá IPv4

Powered by WHMCompleteSolution