Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

COLO ODS BASIC

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Băng thông quốc tế: 1Mb share
Ổ cắm mang: 100Mbps
Nguồn 300W
Location : ODS

Bắt đầu chỉ với
1,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO ODS ADVANCE

Không gian máy chủ: 2U
Công suất điện: 500W
Internet quốc tế (Down/Up): 4Mbps/16Mbps
Internet trong nước (Down/Up): 100Mbps/100Mbps
Ổ cắm mạng: 01 Gbps
Địa chỉ IP: 05 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/24
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
2,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO ODS ADVANCE 2

Không gian máy chủ: 2U
Công suất điện: 500W
Internet quốc tế (Down/Up): 4Mbps/16Mbps
Internet trong nước (Down/Up): 200Mbps/200Mbps
Ổ cắm mạng: 01 Gbps
Địa chỉ IP: 05 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/24
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
3,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO ODS SUCCESS

Không gian máy chủ: 2U
Công suất điện: 500W
Internet quốc tế (Down/Up): 4Mbps/16Mbps
Internet trong nước (Down/Up): 200Mbps/200Mbps
Ổ cắm mạng: 01 Gbps
Địa chỉ IP: 13 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/24
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
3,400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution