Email Riêng Basic

500,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 50GB
 • Số lượng email Unlimied
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Riêng Advanced

1,000,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 100 GB
 • Số lượng email Unlimied
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Riêng Premium

1,500,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 150 GB
 • Số lượng email Unlimied
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Riêng Professional

2,500,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 250 GB
 • Số lượng email Unlimied
 • Sao lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free