Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

Email Riêng Basic

Dung lượng lưu trữ: 50GB
Số lượng email: Unlimied
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Email Riêng Advanced

Dung lượng lưu trữ: 100 GB
Số lượng email: Unlimied
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Email Riêng Premium

Dung lượng lưu trữ: 150 GB
Số lượng email: Unlimied
Sao Lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
1,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Email Riêng Professional

Dung lượng lưu trữ: 250 GB
Số lượng email: Unlimied
Sao lưu dữ liệu : Hàng Tuần
Web basic email: Free

Bắt đầu chỉ với
2,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution