Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

DDOS Secure Basic

Băng thông: 100Mb
Session: 60K
Blacklist IP, Country, AS Number: 10

Bắt đầu chỉ với
1,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

DDOS Secure Advanced

Băng thông: 500Mb
Session: 150K
Blacklist IP, Country, AS Number: 50

Bắt đầu chỉ với
3,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

DDOS Secure PREMIUM

Băng thông: 1Gb
Session: 300K
Blacklist IP, Country, AS Number: Unlimited

Bắt đầu chỉ với
5,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

DDOS Secure PRO

Băng thông: 10Gb
Session: 600K
Blacklist IP, Country, AS Number: Unlimited

Bắt đầu chỉ với
10,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution