Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

JOOMLA HOSTING BASIC

Dung lượng : 2.000 MB
Lưu Lượng : 50 GB
IP: 01 IPv4
Addon Domain : 2
Sub Domain : 15
Park Domain : 15
MySQL : 2

Bắt đầu chỉ với
100,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

JOOMLA HOSTING ADVANCED

Dung lượng : 4.000 MB
Lưu Lượng : 100 GB
IP: 01 IPv4
Addon Domain : 4
Sub Domain : 25
Park Domain : 25
MySQL : 4

Bắt đầu chỉ với
150,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

JOOMLA HOSTING PREMIUM

Dung lượng : 6.000 MB
Lưu Lượng : 150 GB
IP: 02 IPv4
Addon Domain : 6
Sub Domain : 40
Park Domain : 40
MySQL : 10

Bắt đầu chỉ với
200,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

JOOMLA HOSTING PRO

Dung lượng : 10.000 MB
Lưu Lượng : Unlimited
IP: 02 IPv4
Addon Domain : 8
Sub Domain : 60
Park Domain : 60
MySQL : 15

Bắt đầu chỉ với
500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution