Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

SERVER HP 1

CPU: 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
SDD: 2 x SSD 240GB
RAM: 2 x 16GB
Bandwidth quốc tế: 10 Mbps
Bandwidth trong nước: 100 Mbps
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
5,900,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

SERVER HP 2

CPU: 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
SDD: 2 x SSD 240GB
RAM: 2 x 16GB
Bandwidth quốc tế: 10 Mbps
Bandwidth trong nước: 100 Mbps
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
6,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

SERVER HP 3

CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
SDD: 2 x SSD 240GB
RAM: 2 x 16GB
Bandwidth quốc tế: 10 Mbps
Bandwidth trong nước: 100 Mbps
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
7,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

SERVER HP 4

CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
SDD: 2 x SSD 240GB
RAM: 2 x 16GB
Bandwidth quốc tế: 10 Mbps
Bandwidth trong nước: 100 Mbps
IPv4: 01 IP

Bắt đầu chỉ với
8,600,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution