Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

COLO FPT - GOLD

Không gian máy chủ: 1U
Công suất điện: 400W
BT trong nước: 300 Mbps
BT quốc tế: 15 Mbps
Ổ cắm mạng: 01 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
2,975,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

COLO FPT - SILVER

Không gian máy chủ: 1U
Công suất điện: 400W
BT trong nước: 100 Mbps
BT quốc tế: 5 Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
1,700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

FPT - PLATINUM

Không gian máy chủ: 1U
Công suất điện: 400W
BT trong nước: 500 Mbps
BT quốc tế: 20 Mbps
Ổ cắm mạng: 01 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
4,250,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

FPT - TITAN

Không gian máy chủ: 1U
Công suất điện: 400W
BT trong nước: 200 Mbps
BT quốc tế: 5 Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
Hô trợ kỹ thuật: 24/7
Hỗ trợ vận chuyển server

Bắt đầu chỉ với
2,215,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution