COLO FPT - GOLD

2,975,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 1U
 • Công suất điện 400W
 • BT trong nước 300 Mbps
 • BT quốc tế 15 Mbps
 • Ổ cắm mạng 01 Gbps
 • Địa chỉ IP 01 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ vận chuyển server

COLO FPT - SILVER

1,700,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 1U
 • Công suất điện 400W
 • BT trong nước 100 Mbps
 • BT quốc tế 5 Mbps
 • Ổ cắm mạng 1 Gbps
 • Địa chỉ IP 01 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ vận chuyển server

FPT - PLATINUM

4,250,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 1U
 • Công suất điện 400W
 • BT trong nước 500 Mbps
 • BT quốc tế 20 Mbps
 • Ổ cắm mạng 01 Gbps
 • Địa chỉ IP 01 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ vận chuyển server

FPT - TITAN

2,215,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 1U
 • Công suất điện 400W
 • BT trong nước 200 Mbps
 • BT quốc tế 5 Mbps
 • Ổ cắm mạng 1 Gbps
 • Địa chỉ IP 01 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ vận chuyển server

Powered by WHMCompleteSolution