Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

Dedi - Intel E3 1230 V2

Server 1U
- CPU: E3 1230 V2
- Ram 08 Gb
- HDD: 1000GB x 1

Bắt đầu chỉ với
2,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Intel® Xeon® L5520

CPU: L5520 @ 2.27GHz
RAM : 16GB DDR3
HDD : 1TB x2
PORT : 100Mbs

Bắt đầu chỉ với
3,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Intel Xeon E5620

Server 1: Rack 1U
CPU: 2x Intel Xeon Quad Core E5620 2.40GHz
HDD: 2 x 1TB
RAM: 32

Bắt đầu chỉ với
4,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Intel® Xeon® L5639

CPU: L5639 @ 2.13GHz
RAM : 64GB DDR3
HDD : 1TB x2
PORT : 100Mbs

Bắt đầu chỉ với
5,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedicated - CPU E3-1230 Ram 8GB - HDD 1TB

Bắt đầu chỉ với
1,800,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - IBM X3550M4 2 x E5 - 2670

Bắt đầu chỉ với
3,700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - E3 - 1230

Bắt đầu chỉ với
3,190,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Dell R720 -E5 2670

Bắt đầu chỉ với
4,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Dell R410 - E5620

Bắt đầu chỉ với
1,700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - HP DL360Gen 9

Bắt đầu chỉ với
6,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Dell R410 X5670

Bắt đầu chỉ với
2,000,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - IBM X3650 - E5 2620

Bắt đầu chỉ với
3,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi E5 2650

Bắt đầu chỉ với
2,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedicated - 2 x E5 2680

Server Rack 1U
+ CPU: 2 x E5 2660 (16 Cores, 20M-Cache-2_20-GHz-8_00)
+ RAM: 64GB
+ HDD: 4 x 2TB Sata

Bắt đầu chỉ với
7,300,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedicated

Bắt đầu chỉ với
3,800,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - X5670

Bắt đầu chỉ với
2,500,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - E5 2680

Bắt đầu chỉ với
3,400,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Dedi - Rack 1U - E5645

Bắt đầu chỉ với
3,700,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution