CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ DTS

CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ DTS

COLO DTS - FR ON

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 42U / 20 Server Không gian máy chủ
 • 3 kW/1 Rack Công suất điện
 • Không giới hạn Lưu lượng
 • 100 Mbps Băng thông Internet
 • 36 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật
COLO DTS - DC 1

Không gian 1U
Nguồn 400W
Băng thông trong nước 100Mpbs
Hỗ trợ vận chuyển server

 • 4Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cắm mang
 • 01 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật
 • Datacenter DTS Location
COLO DTS - DC 2

Không gian 2U
Nguồn 400W
Băng thông trong nước 100Mpbs
Hỗ trợ vận chuyển server

 • 4Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cắm mang
 • 01 IP Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật
 • Datacenter DTS Location
COLO DTS - FR OFF

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 42U / 20 Server Không gian máy chủ
 • 3 kW Công suất điện
 • N/A Lưu lượng
 • N/A Băng thông Internet
 • N/A Địa chỉ IP
 • 24/7 Hô trợ kỹ thuật