CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ ODS

CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ ODS

COLO ODS BASIC

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

 • 1Mb share Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cắm mang
 • ODS Location
COLO ODS ADVANCE

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 2U Không gian máy chủ
 • 500W Công suất điện
 • 4Mbps/16Mbps Internet quốc tế (Down/Up)
 • 100Mbps/100Mbps Internet trong nước (Down/Up)
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 05 IP Địa chỉ IP
 • 24/24 Hô trợ kỹ thuật
COLO ODS ADVANCE 2

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 2U Không gian máy chủ
 • 500W Công suất điện
 • 4Mbps/16Mbps Internet quốc tế (Down/Up)
 • 200Mbps/200Mbps Internet trong nước (Down/Up)
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 05 IP Địa chỉ IP
 • 24/24 Hô trợ kỹ thuật
COLO ODS SUCCESS

Hỗ trợ vận chuyển server

 • 2U Không gian máy chủ
 • 500W Công suất điện
 • 4Mbps/16Mbps Internet quốc tế (Down/Up)
 • 200Mbps/200Mbps Internet trong nước (Down/Up)
 • 01 Gbps Ổ cắm mạng
 • 13 IP Địa chỉ IP
 • 24/24 Hô trợ kỹ thuật