COLO VNPT - BRONZE

1,700,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 4Mbps
 • Ổ cắm mang 100 Mpbs
 • Location 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 50Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT - Silver

2,400,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 6Mbps
 • Ổ cắm mang 100 Mpbs
 • Location 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT - Gold

3,600,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Ổ cắm mang 1Gb
 • Location 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT - Platinum

4,900,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 15Mbps
 • Ổ cắm mang 1Gb
 • Location 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Nguồn 300W