CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ VNPT

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ VNPT

COLO VNPT - BRONZE

Không gian 1U
Băng thông trong nước 50Mpbs
Nguồn 300W

 • 4Mbps Băng thông quốc tế
 • 100 Mpbs Ổ cắm mang
 • 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM Location
COLO VNPT - Silver

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

 • 6Mbps Băng thông quốc tế
 • 100 Mpbs Ổ cắm mang
 • 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM Location
COLO VNPT - Gold

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Nguồn 300W

 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gb Ổ cắm mang
 • 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM Location
COLO VNPT - Platinum

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Nguồn 300W

 • 15Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gb Ổ cắm mang
 • 12.1 Nguyen Thi Minh Khai, Q,1 Tp HCM Location