Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

CLOUD VPS 01

CPU: 01 CORES
RAM: 512MB
SSD: 10 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
170,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 02

CPU: 01 CORES
RAM: 01GB
SSD: 20 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
290,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 03

CPU: 02 CORES
RAM: 04GB
SSD: 60 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
820,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 04

CPU: 04 CORES
RAM: 08GB
SSD: 100 GB
NETWORK PORT: 100 Mb
BĂNG THÔNG: NO LIMIT

Bắt đầu chỉ với
1,560,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS CUSTOM

Bắt đầu chỉ với
0VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution