Ngôn ngữ:
Color Options

Đăng ký dịch vụ mới

CLOUD VPS 01

CPU: 01 vCores
RAM: 512 Mb
SSD Storage: 10 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
170,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 02

CPU: 01 vCores
RAM: 01 Gb
SSD Storage: 20 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
284,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 03

CPU: 02 vCores
RAM: 04 Gb
SSD Storage: 60 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
800,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS 04

CPU: 04 vCores
RAM: 08 Gb
SSD Storage: 100 Gb
IOPS/100Gb: > 200
Bandwith: 100Mb/s
Network Port : 1Gb/s
Datatransfer: Unlimited
Backup: Daily
IPv4: 01

Bắt đầu chỉ với
1,520,000VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

CLOUD VPS CUSTOM

Bắt đầu chỉ với
0VND Hàng tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution